Hogst AS - Vi rydder landet

Trefelling i Trondheim og kommuner i omegn. 

De siste 50 årene har Norges skogareal økt med hele 50 %. Færre beite dyr, nedlagte gårdsbruk, og færre med kunnskap om motorsag er årsaken.

Vi har gode referanser i fra Tensio, Statkraft, Johs. J. Syltern, Nortømmer, HENT, Trondheim Bydrift, TrønderEnergi Kraft. Samt flere private og offentlige kunder. 

Hogst A/S kan skog og kratt. Vi kan sag. Vi rydder skogen der den ikke skal gro igjen.

Kontakt oss

Bilde av to menn som feller tre med fullt utstyr og motorsag

Vi gjør

  • Stubbefresing.
  • Flishugging
  • Linjerydding
  • Rydding langs vei
  • Ungskogpleie.
  • Kultur landskapspleie  
  • Rydding og klargjøring av boligfelt
  • Oppsett og vedlikehold av utmarksgjerder. 
  • Inngjerding av næringseiendommer. 

Hvem er vi 

Hogst AS eies av Røde Kors og TrønderEnergi. Hogst hjelper tidligere straffedømte ved å tilby dem opplæring og fast jobb som skogsarbeidere gjennom manuelt fysisk skogsarbeid. Vi ønsker å hjelpe de med størst motivasjon og som vil ha en endring i livet sitt, ett liv uten kriminalitet og rus. I dag har selskapet åtte ansatte og er alltid på utkikk og interessert i dialog med motiverte mennesker, som ønsker å bidra til å bygge opp Hogst AS.

 

Mer om Nettverk etter soning

 

Prosjekt Omstart

På siden av alle oppdrag vi har ute i skog og mark, jobber vi nå med et prosjekt vi kaller Omstart. Straffedømte på vei ut i hverdagslivet med manglende skolegang trenger en reell mulighet til å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Dette gir vi dem i Hogst! Gjennom prosjektet Omstart kan vi nå gi dette til enda flere.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt. 

Prosjekter:April/Mai

-Skogplanting for Nortømmer

- Linjerydding for Tensio TS

- Privat oppdrag

Vi har nylig utført

-  Arbeid for Statkraft

-  Privat Oppdrag. 

- Linjerydding Tensio TN

Vi er hogst

Folk
Jan Inge Braa Produksjonsleder jan.inge.braa@hogstas.no
920 26 770
Folk
Terje Pedersen Arbeidsleder (HMS-leder) tp@hogstas.no
996 73 354
Folk
Vegard Nytrø Daglig leder vn@hogstas.no
907 57 342
Folk
Alf Roar Størseth Arbeidsleder og Kursleder ars@hogstas.no
958 06 381

Kontakt oss

Adresse

Tempevegen 15

Ring oss på

+47 90757342

E-post

firmapost@hogstas.no
Kontaktskjema 2021
Personvernerklæring
Vi er opptatt av å ivareta personvernet til våre brukere.  I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid.

1. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg og til administrasjon av henvendelser. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjema.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn og e-postadresse. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

3. HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? 
Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet.

4. HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?
Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).Vi bruker:Analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.Informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.
Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

5. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

6. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?
Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre underleverandører og andre samarbeidspartnere, se også punkt 7 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. 

Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7. HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. 

Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med kjøp/bruk av den aktuelle tjenesten/produktet. 

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

8. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg. 

9. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?
Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside, og viser med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn.

Som registrerte har du rett til:

å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg
å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering
å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss
å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger
å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

10. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER? 
Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. 

Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. 

Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.
Lukk 

Samarbeidspartnere