Vi rydder landet

De siste 50 årene har Norges skogareal økt med hele 50 %. Færre beitedyr, nedlagte gårdsbruk, og færre med kunnskap om motorsag er årsaken.

Hogst A/S kan skog og kratt. Vi kan sag. Vi rydder skogen der den ikke skal gro igjen.

Kontakt oss

Bilde av to menn som feller tre med fullt utstyr og motorsag

Vi gjør

  • Linjerydding, rydding langs vei og veikryss til kommuner, fylkeskommuner og private. 
  • Manuelle Skogryddingstjenester som for eksempel ungskogpleie. I tillegg tar vi på oss oppdrag med å rydde vegetasjon rundt og ved kulturstier og utkikkspunkt, lysløyper og turløyper etc. 
  • Rydding og klargjøring av boligfelt

Hvem er vi 

Hogst AS eies av Røde Kors og TrønderEnergi. Hogst hjelper tidligere straffedømte ved å tilby dem opplæring og fast jobb som skogsarbeidere gjennom manuelt fysisk skogsarbeid. Vi ønsker å hjelpe de med størst motivasjon og som vil ha en endring i livet sitt, ett liv uten kriminalitet og rus. I dag har selskapet ti ansatte, i tillegg til tre som er i opplæring.

 

Mer om Nettverk etter soning

Prosjekter

  • Uke: 25-27: Oppsett av gjerder i utmark. 
  • Uke: 26: Kurs i Ungskogpleie og landskapspleie 
  • Uke:24-28: Samarbeid med OiMat og Bennett
  • Uke:24-25: Oppdrag i Storlidalen for TrønderEnergi

Vi er hogst

Folk
Vegard Nytrø Fagansvarlig vn@hogstas.no
907 57 342
Folk
Terje Pedersen Arbeidsleder (HMS-leder) tp@hogstas.no
996 73 354
Folk
Børge Hergren Daglig leder bh@hogstas.no
91155354
Folk
Alf Roar Størseth Produksjonsleder ars@hogstas.no
958 06 381
Folk
Stian Don Vito Skogsarbeider

Kontakt oss

Adresse

Nardovegen 4B, 7032 Trondheim

Ring oss på

+47 911 55 354

E-post

firmapost@hogstas.no
Kontaktskjema

Samarbeidspartnere