Verdiskaping for samfunnet

Den samfunnsøkonomiske betydningen av å få straffedømte ut av en kriminell løpebane, er betydelig.

Pil for å scrolle nedover siden

Dersom vi bistår én person med å komme ut av en runddans med rus og kriminalitet, viser en analyse gjort i 2014 at besparelsen er rundt 25 millioner kroner på 20 år. Kostnadene er beregnet ut fra tap av produksjon ved soning, evigvarende ressurstap for de som blir uføre, bruk av ressurser fra kriminalomsorgen, politi og rettsinstanser samt ettervern, velferdstap, fremtidig tap for barn, trygdeutbetalinger og negative konsekvenser for tredjepart (utrygghet, reparasjoner med mer).

I Hogst er disse ressursene med på å skape verdier i stedet for kun å forbruke. De bruker sine evner, kapasitet, kompetanse og erfaring til å gjøre noe nyttig, meningsfullt og verdifullt for samfunnet. Samtidig oppnår de bedre helse og livskvalitet. Og vi i Hogst får masse kunnskap, kompetanse og arbeidskraft tilbake!

Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo