Velferdsobligasjon og "Prosjekt Omstart"

Hogst AS har sommeren 2021 søkt, og våren 2022 fått godkjent, midler gjennom velferdsobligasjonsordningen som en av de første i Norge!

Pil for å scrolle nedover siden

Velferdsobligasjoner, også kalt effektkontrakter eller sosial obligasjon, er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko.

"Prosjekt Omstart" ble etablert vinteren 21/22 i forbindelse med søknad om velferdsobligasjoner. Prosjektet går ut på å konseptualisere og videreutvikle kursdelen i Hogst for å få enda flere straffedømte ut i arbeid. Hogst skal gjennom "Prosjekt Omstart" jobbe frem en kursavdeling med flere læringsarenaer som kan hjelpe enda flere å bygge erfaring og kompetanse i det ordinære arbeidslivet. 

Gjennom dette arbeidet bidrar også Hogst til en nasjonal modell for hvordan norske bedrifter kan jobbe med sosialt entreprenørskap.

Med Aneo og Trondheim kommune inn i dette prosjektet, møter Hogst konseptet med velferdsobligasjoner på en god måte.

Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo