Oppsett av utmarksgjerde på Jonsvatnet

Hogst har satt opp gjerde til utmark på Jonsvatnet for å sikre drikkevannskilden

Pil for å scrolle nedover siden

Siden våren 2019 har vi jobbet med oppsett av utmarksgjerde for Trondheim kommune.

Det er over to perioder satt opp ca. 20 km med utmarksgjerde fra Jervan og helt ned til Være. I flere år har Trondheim kommune opplevd utfordringer med at husdyr har kommet fra Malvik kommune og ned til Jonsvatnet og drikkevannskilden til Trondheim. Dette har krevd store ressurser for kommunen. Gjerdet ble ferdigstilt høsten 2022 og Hogst har i dag ansvaret for vedlikeholdet på gjerdet.

Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo