Bekjempelsen av uønskede arter er i gang.

Privat personer kan nå søke kommunen for å få utført bekjempelse på sin eiendom

Pil for å scrolle nedover siden

Ønsker du søke kommunen om tilskudd ligger linken her: 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/miljo/tilskudd-til-bekjempelse-av-fremmede-arter/

Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo