Arbeidskraftreserven

Har arbeidsgivere blitt for kravstore?

Pil for å scrolle nedover siden

I en nylig publisert artikkel i MN24 uttaler NAV Trøndelags avdelingsdirektør at hun tror arbeidsgivere har blitt for kravstore. Bakgrunnen er NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2023 der det kommer frem at mange bransjer mangler kvalifisert arbeidskraft til tross for at mange voksne trøndere står utenfor arbeidslivet. Løsningen, i følge NAV, ligger i å inkludere flere av de som står utenfor, senke kravene og bidra med kvalifisering. 

Hogst henter arbeidskraft direkte fra en målgruppe som ikke blir inkludert i ansettelsesprosesser. Dette er en gruppe som har ressurser og kapasitet, men som ofte mangler utdannelse eller yrkeserfaring. Derfor går de først gjennom et intensivt kurs, før de går ut i ordinært arbeid.

Besøk Hogst på Facebook
firmapost@hogstas.noPersonvernerklæringUtviklet av Increo